Platform Vrijwilligers Welzijn & Zorg

Het platform Vrijwilligers WenZ is een netwerk van vertegenwoordigers, vanuit organisaties die werken met vrijwilligers. Gesproken wordt over gezamenlijke belangen, knelpunten en mogelijkheden als het gaat om vrijwilligerswerk. Het platform heeft al diverse onderwerpen aan de kaak gesteld, zoals Het VrijwilligersPunt (wat nu MET ELKAAR is geworden), de fysieke vindplek van vrijwilligersvacatures, de website www.metelkaarinhhw.nl waar inmiddels een vacaturesbank is opgesteld, cursussen en trainingen en de werving van jonge vrijwilligers. De coördinatie van dit Platform is op verzoek van de deelnemers neergelegd bij MET Heerhugowaard. 

De behoefte vanuit de platformleden verandert waardoor er in 2021 een andere werkwijze ontstaat. Vanaf 2021 start het platform met een thema-bijeenkomst. Deze bijeenkomst staat geheel in het teken van een thema en dat wordt van diverse kanten belicht, bijvoorbeeld theorie, huidige procedures, best practices, dialoogtafels en komen tot samenwerkingsafspraken. Na twee/drie maanden komt er een digitale meeting, waarin we terugkijken op het onderwerp; wat heeft het voor een ieder opgeleverd en kunnen we een besluit maken over een volgende thema-bijeenkomst, die in het volgende half jaar wordt georganiseerd. Zo ontstaat er een cyclus van 2 x per jaar een thema-bijeenkomst en 2 x per jaar een digitale meeting. Het doel van deze bijeenkomsten en meetings is een structureel moment waarop we netwerken en samen werken aan belangrijke thema’s. Deze thema’s zouden kunnen zijn: gemeentelijke voorzieningen, vinden en binden van jonge vrijwilligers, uitwisselen van cursussen en trainingen, uitwisselbaarheid van vrijwilligers. Per bijeenkomst is er minimaal 1 organisatie betrokken bij de voorbereiding. 

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen van het Platform? Schrijft u zich dan in via een mail naar

Meer informatie vanuit het platform

Nieuws

Het Platform wordt ondersteund door MET Heerhugowaard.