Medewerker FormulierenPunt

De organisatie: Formulierenpunt
Het Formulierenpunt is een samenwerking van Humanitas, Schuldhulpmaatje, Halte Werk, het Sociaalplein en MET.

De organisatie biedt de vrijwilliger:
- een waardevolle vrijwilligersfunctie die nog volop in ontwikkeling is,
- interne trainingen om je kennis te vergroten,
- een gezellig team van vrijwilligers, waar er voldoende ruimte is voor eigen initiatieven en ontwikkelmogelijkheden.

De functie:
Als medewerker van het FormulierenPunt help je inwoners van Heerhugowaard met tal van formulieren, papieren en digitale, zoals kwijtscheldingen, aanvraag Digi-D code, bijzondere bijstand en aanvragen van diverse toeslagen. Het Formulierenpunt staat voor het doel,  om de zelfredzaamheid van de bewoners te stimuleren. Je werkt nauw samen met medewerkers van Haltewerk, Het sociaal team van MET, Het Sociaal Plein, Humanitas en Schuldhulpmaatje.

Welke kennis, vaardigheden of eigenschappen vragen wij van u:
- Communicatieve en sociale vaardigheden.
- Heeft een financiële of sociaal juridische achtergrond
- Heeft de (computer)vaardigheden die nodig zijn bij het invullen van
  (digitale) formulieren
- Heeft ervaring en/of affiniteit met bewoners met financiële vraagstukken
- Heeft kennis van relevante (basis) wet- en regelgeving/ is
  geïnteresseerd om zich te verdiepen in de wet- en regelgeving
- Heeft kennis van de sociale kaart/is geïnteresseerd in het leren kennen
  van de sociale kaart
- Weet grenzen aan te geven
- Weet om te gaan met privacygevoelige gegevens
- Heeft een goed inschatting- en inlevingsvermogen
- Staat voor het doel om de zelfredzaamheid van de bewoners te stimuleren
- Kan nauwkeurig en zorgvuldig werken

Wij vragen ook voor deze functie een representief voorkomen en een VOG (verklaring omtrent gedrag) of geen beperkingen om een VOG aan te vragen.

 

Contactinformatie