Spelbegeleider Spel aan Huis

Spelbegeleider Spel aan Huis


 
De organisatie MET Welzijn Heerhugowaard verzorgt voor inwoners van Heerhugowaard en omgeving welzijnsdiensten. We doen dit in samenwerking met maatschappelijke organisaties, instellingen en vrijwilligers. De organisatie vervult een preventieve, ondersteunende en verbindende rol. Zowel individueel als groepsgewijs wordt ondersteuning geboden aan inwoners van Heerhugowaard die zichzelf (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen redden en/of aansluiting met de samenleving missen.

Korte omschrijving van de functie:
 
Spel aan Huis is een preventief en laagdrempelig programma voor gezinnen met kinderen in de leeftijd 1,5 tot 7 jaar. Als spelbegeleider voor het project Spel aan Huis stimuleer je de spelontwikkeling van kinderen in het gezin dat je wekelijks bezoekt en betrek je ouders in het spel. Spelen is belangrijk, leuk en leerzaam. Nieuwe spelervaringen stimuleren de ontwikkeling van kinderen. Ook maakt de spelbegeleider ouders bekend met voorzieningen in de buurt, zoals bibliotheek, speel-o-theek en het buurthuis.

De organisatie biedt de vrijwilliger:
 
Als spelbegeleider voor het project Spel aan Huis wordt je getraind in de methodiek. Daarnaast is er een wekelijkse dagstart waarin inhoudelijke begeleiding en advies wordt gegeven en contact met andere vrijwilligers

Welke kennis, vaardigheden en/of eigenschappen heeft de vrijwilliger nodig?

  •  Wij vragen vrijwilligers met een pedagogische achtergrond (leerkracht, kinderopvang, jeugdzorg)
  • Je bent speels en kunt aansluiten bij de belevingswereld van kinderen
  • Je hebt interesse in andere culturen
  • Je kunt observeren en rapporteren en bent bereid om een speelplan te makenWe vragen dat je je voor minimaal de duur van de begeleiding van 1 gezin kunt inzetten (20 weken tot een jaar)

Zijn er specifieke eisen?

Ja, pedagogische achtergrond, VOG en volgen training over de methodiek
 

Contactinformatie