Maatje laatste levensfase

Maatje laatste levensfase

De vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg geven aanvullende hulp in de vorm van: tijd, aandacht en emotionele betrokkenheid. Uitgangspunt is 'laat mensen niet in eenzaamheid sterven'. De goed opgeleide vrijwilligers palliatieve terminale zorg zijn present, waar ook en voor wie ook! 'Er zijn' is de kracht van deze vrijwilligers. De inzet en aanwezigheid van deze vrijwilligers draagt in grote mate bij aan het gevoel van de zieke, dat hij of zij er mag zijn. De opgeleide VPTZ-vrijwilligers zijn er voor een ieder in de laatste levensfase zodat de partner even een boodschap kan doen of kan rusten. Zij zijn er ook als de kinderen het schema niet rond krijgen om bij hun vader of moeder te zijn. Zij bieden aandacht, tijd en rust.

Wilt u meer weten? Bel Gloria Tijm 06-13950431

Contactinformatie