Mentor

Mentor

Word mentor en behartig de zorgbelangen van jouw cliënt

 Als mentor kom je op voor de persoonlijke belangen van een volwassen cliënt met een verstandelijke of psychiatrische beperking of met dementie. Je hebt regelmatig persoonlijk contact met je cliënt en je ondersteunt hem of haar bij het maken van belangrijke beslissingen in zorg en welzijn. Je treedt op als wettelijk vertegenwoordiger en onderhoudt de contacten met de hulpverleners en verzorgers.

Verantwoordelijk en zinvol werk dus, waarmee je echt verschil maakt! Bijvoorbeeld voor de 75-jarige Carla, die rolstoelgebonden is en niet kan praten. Carla ziet en begrijpt echter veel, waardoor een goed contact opbouwen zeker mogelijk is. Zij wordt heel blij van bezoekjes en vooral van een wandeling buiten.
Of voor Otto, een man van 62 met een psychiatrische beperking. Otto is zorgmijdend en niet in staat om echt contact te hebben. Dit betekent dat het mentorschap op afstand wordt uitgevoerd, in regelmatig overleg met de Persoonlijk Begeleider en de andere betrokken zorgverleners.
 
Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel, die wordt toegewezen door de rechtbank. Hiervoor wordt de Stichting Mentorschap Noordwest Midden door de rechter benoemd. Als vrijwillige mentor ga je aan slag bij deze stichting en je voert het mentorschap uit met een mandaat. De stichting schoolt, ondersteunt en begeleidt jou in je rol als mentor.

Wat vragen wij van de vrijwilliger;

 • affiniteit hebben met volwassenen met een beperking
 • communicatief vaardig zijn en grenzen kunnen stellen
 • beslissingen durven nemen
 • minimaal op MBO-4 niveau zijn opgeleid
 • circa 6 uur per maand beschikbaar zijn
 • VOG
 
De organisatie biedt de vrijwilliger;
 • uitdagend vrijwilligerswerk met inhoud
 • werk met eigen inbreng, dat je flexibel kunt indelen
 • een goede match en gedegen kennismaking met de cliënt
 • scholing en ondersteuning
 • een maandelijkse onkostenvergoeding

Contactinformatie