Kerkvrijwilliger

Kerkvrijwilliger

Zuyder Waert onderdeel van de organisatie  Magentazorg is een woonzorglocatie voor mensen met dementie. Er wonen 168 mensen verdeeld over 24 woningen. Op elke woning vormen 7 bewoners met elkaar een huishouden. Het wonen zoals mensen het thuis gewend waren, wordt hier zoveel mogelijk toegepast. Met elkaar wordt gekookt, boodschappen gedaan en de was opgevouwen. Ook worden er veel activiteiten gedaan in de woning. Op de woningen zijn 24 uur per dag medewerkers aanwezig die zorg en welzijn vorm geven.

De ruime opzet van Zuyder Waert nodigt uit tot het maken van een wandeling binnen het gebouw. Tussendoor kunnen mensen uitrusten in de verschillende zitjes en nisjes. Via tuingerichte gangen bereik je vanuit de woning het centrale deel van de woonzorglocatie. Hier vind je onder andere de ontmoetingsruimte met koffiecorner, de winkel, de kapsalon en de schoonheidsspecialiste.

De organisatie biedt op het gebied van vrijwilligerswerk een grote diversiteit aan mogelijkheden. Veelal speelt het contact maken met mensen met dementie hierin een grote rol. Vrijwilligers krijgen een uitgebreide intake waarin ze informatie krijgen over de locatie en de mogelijkheden. Ook wordt de vrijwilliger in beeld gebracht; wie is hij of zij, wat brengt hem of haar hier, waar liggen talenten en op welke gebieden is er een begeleidingsvraag.

Alle vrijwilligers krijgen een vrijwilligersovereenkomst met de organisatie en vallen daarmee onder de WA-verzekering en persoonlijke ongevallenverzekering die voor vrijwilligers zijn afgesloten.

Kerkvrijwilliger
Op vrijdagochtend wordt bewoners die dit willen de gelegenheid geboden aan te sluiten bij een kerkdiensten. Hierbij wisselen protestantse en katholieke diensten elkaar wekelijks af.
Als vrijwilliger haal je de bewoners die dit willen op van de woning. Je bent aanwezig bij de dienst en na de dienst breng je de bewoners weer teug naar hun woning.

De vrijwilliger:

  • Heeft respect voor de geloofsovertuiging van mensen
  • Beheerst de Nederlandse taal;
  • Is gemotiveerd om te werken met onze doelgroep;
  • Begrijpt dat gedrag van de bewoner (in woord en daad) voortkomt uit ziekte;
  • Neemt aanwijzingen van medewerkers ter harte;
  • Wil door ervaring meer kennis en inzicht op doen; durft vragen te stellen;
  • Staat open voor feedback;
  • Komt afspraken na;
  • Heeft een actieve opstelling tijdens zijn/haar aanwezigheid.
De vrijwilliger overlegt bij aanvang van het vrijwilligerswerk een VOG die niet ouder is dan 3 maanden.
De kosten van de VOG worden vergoed op basis van de werkelijke kosten van een digitale aanvraag.

Contactinformatie